برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید

نام : سعید
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی میرجاوه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مرخصی هاش همون هر ۴۵ روز ۱۸ روزه. در آخر کسری خدمت هم داره. در ضمن مدرک من دیپلمه. هنگ مرزی درگز و سرخس و تایباد اگه کسی هست تماس بگیره. البته هر شهر دیگ ای هم باشه مشکلی نداره شیرینی عالی هم میدم با تشکر