برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید

نام : سعید
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : راهور شهرستان ارومیه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

پایان خدمت اذر 99