برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید رضایی فر

نام : سعید رضایی فر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی محمد رسول الله تربت جام
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :