برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید کیانی دسفاردی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : ایلام / دهلران
پادگان محل خدمت : مرزی 105 دهلران
استان درخواستی : خوزستان / آبادان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 15
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :