برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید نفر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی بوشهر.دفتر فرماندهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سرباز قسمت فرماندهی هستم.دو‌ماه کسری داره.پست نداریم.لباس شخصی هستیم.مرخصی ساعتی هر روز داریم.برای بومیا هم هر روز میتونن برن خونه