برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید نجفی ثانی

نام : سعید نجفی ثانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : تهران / فيروزكوه
پادگان محل خدمت : پاسگاه ارجمند
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :