برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید قربانی

نام : سعید قربانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : گلستان / گرگان
پادگان محل خدمت : 230 گرگان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :