برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید غنی زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی سردشت
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :