برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید شعبانیان

نام : سعید شعبانیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : ۲۲ توپخانه شهرضا اصفهان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فوق لیسانس
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :