برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید سرمدی

نام : سعید سرمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : شهید علی یاسینی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ورودی آبان ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :