برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید سبزواری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : شاهرخت مرزبانی
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

مرزبانی شاهرخت بهترین مرز گزیک از نظر امنیت و امکانات خانواده جنوب ایرانن شیرینیشو هم میدم