برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید روشن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :