برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید دانشی

نام : سعید دانشی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۹۲ زرهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :