برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید حسن تیموری

نام : سعید حسن تیموری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ۲۸۱ زرهی بیستون
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

سرباز پست مهندسی هستم صبحگاه و شامگاه و نگهبانی نداریم با لباس شخصی(لباس کار) خدمت میکنیم بومی ها روزبرگ هستند،هریگانی باشه میرم و جابجایی میکنم بخاطر مشکلات مالی