برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید اکبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : دو دانگه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : لیسانس
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :