برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید اکبری

نام : سعید اکبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : ۲۱۶ زرهی شهید مخبری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۹/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :