برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعيد ابوالحسني

نام : سعيد ابوالحسني
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : پادگان لشكر ٥٨ تكاور ذوالفقار شاهرود
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :