برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دیپلمات
استان درخواستی : اردبیل / پارس آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :