برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : مرکزی / محلات
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : کردستان / بانه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :