برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / گيلان غرب
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

۵ میلیون شیرینی برای کسی که مایل به جابجایی از تهران، قزوین یا زنجان باشد.