برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد کل پلیس راهور ناجا
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

شرایط برای تهرانیا روز برگ پنجشنبه و جمعه هم مرخصی عالیه پست نداره تا ساعت اداری هم هستش