برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

نام : سرباز وظیفه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زابل
پادگان محل خدمت : مرکز آموزش ولیعصر زابل
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :