برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

نام : سرباز وظیفه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : تهران /
پادگان محل خدمت : دادگاه
استان درخواستی : اردبیل /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بهترین جای تهران وقت اداری