برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وطن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : نام پادگان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فروردین ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

توضیحات