برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وطن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : راه آهن اصفهان
استان درخواستی : مرکزی / ساوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : وارد نشده
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام. من سرباز راه آهن اصفهان هستم ، درخواست جابه جایی دارم به ساوه