برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز علی

نام : سرباز علی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : خوزستان / مسجد سليمان
پادگان محل خدمت : پلیس
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سلام به برادران عزیز، اینجا جای خوبیه برای خدمت ولی دلم میخواد تو شهر خودم خدمت کنم تا بتونم کمک خانوادم باشم، هرکی مایله پیام بده اگه جا بهتر از جای من بود از خجالتش درمیام