برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد کرم زادگان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : تیپ284پیاده.شهیدسرلشگرهوشنگ رستمی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/9/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

بعلت بیماری والدین وکمک مالی به خانواده