برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد پناهی نژاد

نام : سجاد پناهی نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : توپخانه ۲۲ شهرضا
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

در صورت خاموش بودن اس ام اس دهید