برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد نورانی

نام : سجاد نورانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19.6.98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :