برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد میرشکاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پایانه ارتش
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

متاهل هستم میخوام خاش خدمت میکردم انتقالی برای بندرعباس دادم منوفرستادم کرمان.حالامیخوام دوباره انتقالی بگیرم برای بندرعباس