برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد مرادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : ۲۲۸شهید ابراهیم ثابت
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

‌تقاضای انتقال یاجابجایی از پادگان ۲۲۸شهیدابراهیم ثابت سقز به تهران تهران رادارم نامه بهزیستی هم بابت پدرم نیز دارم