برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد محبوبی

نام : سجاد محبوبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهر اصفهان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ارتش پیاده نیروی زمینی
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

مایل به انتقال از اصفهان به تهران-یا قزوین یا البرز هستم.