برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد لویمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : خوزستان / انديمشك
پادگان محل خدمت : امادگاه مهماتی دوکوه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :