برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد علوان خنافره

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / لردگان
پادگان محل خدمت : دادگستری خانمیرزا
استان درخواستی : خوزستان / شادگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به نام خدا سرباز وضیفه دادگستری سجاد علوان خنافره درخواست انتقالی از استان چهار محال وبختیاری شهر ستان خانمیزا به استان خوزستان در یکی از این شهر ستان ها شادگان .ماهشهر. سربندر. ابادان. خرمشهر .اهواز. وخدمت من اینقدر اسان است نه پست میدیم نه چیز هم فقد میشینیم دم در اتاق قاضی ارباب رجوع رد میکنم و ساعد اداری ما از ۸ صبح تا ۲ وبعدن استراحت تا فرداش