برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد صفری تهامی

نام : سجاد صفری تهامی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : دادسرای عمومی انقلاب
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مدرک دیپلم بخاطر راه دور و شرایط مالی برای هر کدوم از شهر های گیلان باشه مشکلی نیست