برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد شفاهی

نام : سجاد شفاهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : قرارگاه ستاد خاش
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

با سلام استان سیستان و بلوچستان شهرستان خاش هستم اینجا ۳ ماه کسری دارد و حقوقش هم ۱ تومن به بالاس میخاهم بروم ب مشهد اگر گسی هست خبر بدهد.