برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد امیرمیاندرق

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : تیپ37
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :