برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد افراخته

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : مرزبانی دشت آزادگان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مزربانی هستم خوزستانم میخوام انتقالی بگیرم واسه نیروی انتظامی شهری