برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد احمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان محل خدمت : دادگستری مهاباد
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فروردین ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

۳ ماه کسری داره خدمت تو دادگاه خیلی راحته فقط وقت اداری تو دژبانی باید بشینی بعدش در اختیار خودتی مرخصی هر ۳۰ روز ۱۴ روز میدن