برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجادمرادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : ۲۲۸نیروی زمینی ارتش
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

مدرک تحصیلی لیسانس عمران شماره تلفن 0۹1۰۳۹۵۹۵۶5 - ۰۹۳۵۱۷۰۸۳۷۳ پدرم