برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سامان قرائتی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سلام سرباز نیرو انتظامی در شیراز هستم هرکسی مایل به جا ب جایی هست از هرجای خوزستان با این شماره تماس بگیره