برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سامان نجفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : کلانتری۱۷ پرند
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹8
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :