برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سامان دستینه

نام : سامان دستینه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : تیپ۲۱۶زرهی زنجان
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :