برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سالار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی کل
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ---
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :