برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سالار اسلامی

نام : سالار اسلامی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : ابوذر
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :