برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سالارتاری زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : ایلام /
پادگان محل خدمت : ایلام
استان درخواستی : آذربایجان شرقی /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : وظیفه نیروانتظامی
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام جابه جایی سرباز ازایلام به تبریز