برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سارنگ خانجانی

نام : سارنگ خانجانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : اردبیل / اردبيل
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گیلان / بندرانزلي
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

فوری