برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

زکریا ملازهی

نام : زکریا ملازهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / قوچان
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۷۷ شهید تولایی
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :