برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

زکریاقادرپور

نام : زکریاقادرپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : اردبیل / نمين
پادگان محل خدمت : نمین
استان درخواستی : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

محل خدمتی بسیار عالی می باشدبه حلت داشتن مشکلات خانوادگی می خواهم جابه جاشوم به شهر های سردشت و، پیرانشهر، مهاباد وبانه.