برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

روح اله قنبر نژادیان

نام : روح اله قنبر نژادیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :